• Ελληνικά
{$ 'Month' | translate $}Υπόλοιπο εκκίνησηςΜηνιαία συνεισφοράΣυγκεντρωτική κατάθεση{$ 'Interest' | translate $}Συγκεντρωτικός τόκοςΣυνολικό υπόλοιπο
{$ item.termNumber | number:0 $} {$ item.monthLabel $} {$ item.startingBalance | number:2 $} {$ item.monthContributions ? (item.monthContributions | number:2) : '—' $} {$ item.cumulativeContributions ? (item.cumulativeContributions | number:2) : '—' $} {$ item.interest ? (item.interest | number:2) : '—' $} {$ item.cumulativeInterest ? (item.cumulativeInterest | number:2) : '—' $} {$ item.endBalance | number:2 $}